PROJEK TAMAN HERBA SERIBU MAKNA

guru_malaysia_minusone.mp3

 Kawasan yang dikenalpasti

 Taman Herba Bertutup

 Batas mula dibina

Kerja tanah dimulakan

GB dan pekerja sedang bekerja

Merancang reka letak

Guru dan pekerja sedang bekerja

Proses menyediakan tapak

 Proses menyediakan batas

Tanaman Herba 

 Proses menanam Herba

Menyiram Herba

Menanam Herba

 Menyediakan landskap