1.LATARBELAKANG SEKOLAH :

    1.1   Maklumat Asas

  1.1.1    Nama sekolah         :     Sek.Keb.Kem Terendak 1

  1.1.2    Kod sekolah            :           MBE0045

  1.1.3    Gred sekolah          :           A

  1.1.4    Bilangan Kelas        :           39 buah

  1.1.5    Jenis sekolah          :    Bantuan Kerajaan / Modal

  1.1.6    Bilangan Guru         :           89 orang

  1.1.7    Bilangan Murid        :           1062 orang

  1.1.8    Staf sokongan          :           7 orang

  1.1.9    Pekerja Swasta        :           10 orang

 

 

         ENROLMEN PELAJAR 2011

 

Bil.

 Tahun         

Bil. Murid 

Kelas       

1

Pra sekolah

48 orang

2 kelas

2

Satu

180 orang

7 kelas

3

Dua

169 orang

6 kelas

4

Tiga

177 orang

6 kelas

5

Empat

176 orang

6 kelas

6

Lima

157 orang

6 kelas

7

Enam

155 orang

6 kelas